КОТЯТА

                                                         Помет X

                                        Дата рождения 30. 04.2016

EVAFOLD Beautiful                                                       PurrSea Evvoia

female SFS d 22 03

female SFS f 21 02

male SFS n 02

                                                          Помет Y

                                        Дата рождения 07.05.2016

EVAFOLD Beautiful                                                     RUMFOLD Afina Tomhope

female SSS d 22

male SFL d 22 03

male SSS d 22 03

male SSL d 22 03

                                                        Помет Z

                                        Дата рождения 07.05.2016

EVAFOLD Beautiful                                                     Don De Luna Italyna

female SFL d 22 02

female SFL f 02

male SFS d 22

male SSS n 22 03

                                                         Помет A

                                        Дата рождения 09.05.2016

EVAFOLD Beautiful                                                     EVAFOLD Ilona

male SFL n 02 

male SFL n 03

male SSL d 22 03